03 Oct, 2019
Naar een duurzame en constructieve penitentiare aanpak ?

Cafe Prison: Van gevangenis naar detentiehuizen
Naar een duurzame en constructieve penitentiare aanpak ?
do, 03/10/2019 - 19:00 - 21:00
Directeurswoning Strafinrichting Oudenaarde
Bourgondiëstraat 6 9700 Oudenaarde
De Belgische gevangenissen halen regelmatig het nieuws. Overbevolking, relletjes, ontsnappingen, vakbondsacties, … Het politieke antwoord is vaak hetzelfde: bijbouwen van nog meer cellen. Maar is dit de juiste en enige remedie? Moeten we niet eerder de manier waarop we detentie organiseren in vraag durven stellen ?

Hans Claus, gevangenisdirecteur Oudenaarde, mensenrechtenactivist en secretaris vzw De Huizen, stelt een vernieuwende duurzame aanpak van gevangenschap voor. Kleinschaligheid is in dit concept essentieel. Detentiehuizen met een beperkt aantal 'bewoners' zijn vervlochten met het maatschappelijk weefsel. Op deze manier kan met een meer persoonlijke aanpak van de 'bewoners/gedetineerden' de reïntegratie in de maatschappij worden voorbereid.

Nadien volgt een discussie over dit voorstel.

Praktische info:
in samenwerking met vzw De Huizen, VC Liedts

Partners:
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Strafinrichting Oudenaarde
De Rode Antraciet
CAW Oost-Vlaanderen/ Justitieel welzijnswerk
De Huizen vzw

lezing
cursussen
vormingplus
oudenaarde

Directeurswoning Strafinrichting Oudenaarde
Bourgondiëstraat 6
9700 Oudenaarde