15 Nov, 2019
Omgaan met CVS en andere functionele stoornissen

Samana Café
Omgaan met CVS en andere functionele stoornissen
Vrijdag 15 november 2019
We openen om 19.30u en starten met de activiteit om 20u.
CM-Kantoor Ronse (2° verdieping)
Aimé Delhayeplein 16, Ronse

Inschrijven is niet nodig. Je mag altijd even
binnenspringen voor een gezellige babbel of een koel
drankje. De toegang is gratis. Bij een infosessie kan je,
indien je dit wenst, een vrije bijdrage geven.
Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een
syndroom dat nog te weinig (h)erkend en begrepen
wordt. Als je even googelt, vind je heel wat tegenstrijdige
en verwarrende informatie. Wanneer je de diagnose
CVS of een andere functionele stoornis krijgt, begint
vaak een lange zoektocht naar de exacte informatie en
de juiste behandeling. Steeds meer wordt duidelijk dat
verschillende factoren een rol spelen in het ontstaan
en onderhouden van deze stoornissen. Hierdoor raakt
men meer en meer overtuigd dat een multidisciplinaire
aanpak nodig is.
Hilda Schouppe zal enkele belangrijke aspecten
belichten die kunnen dienen als leidraad om het leven
met CVS iets lichter te maken en misverstanden uit te
klaren.

gezondheid
Ronse
lezing

CM-Kantoor Ronse (2° verdieping)
Aimé Delhayeplein 16, Ronse