21 Jan, 2021
Velt

1ste online les
Biomoestuinieren voor beginners
Donderdag 21 januari 2021 om 20 uur
Ten gerieve van onze nieuwe leden en ter opfrissing voor onze getrouwe leden starten we op 21 januari 2021 met een vierdelige lessenreeks BIOMOESTUINIEREN VOOR BEGINNERS door Herman De Waele.
De cursus is doorspekt met gegevens uit meer dan 40 jaar ervaring, met veel foto's en zelfs filmpjes.
De basisprincipes van het biologisch tuinieren worden besproken
maar ook de specifieke teelt van 22 groenten.
Niet te missen!
Tijdens de eerste les beantwoorden we volgende vragen: Wat is biologisch tuinieren en waarom gaan we het zo doen? Hoe beginnen en hoe overschakelen? Verder belichten we in detail combinatieteelten en vruchtafwisseling, bodembewerking, zuurtegraad, oligo-elementen, bodembemesting en composteren.
Schrijf meteen de 4 data al op:
21 januari, 11 en 25 februari en 11 maart 2021.

Vooraf inschrijven bij uw voorzitter lucdetaeye@telenet.be
is verplicht zodat hij u de gepaste link kan doorsturen om online in te loggen op 21 januari voor de eerste les.
Spreker: Herman De Waele
Inkom: Gratis na inschrijving
Locatie: Online

cursussen
online
velt
voeding

On line