31 Aug 2019
Tanara folk,
Molenconcert

Tanara folk
molenliederen en -vertellingen
zaterdag 31 aug 2019 om 20u
Heetveldemolen
Munkbaan 1
Tollembeek

15 to 16 Sep 2018
Een teken van de tijd,
Nadine Paduart, tentoonstelling