19 Apr, 2021 to 29 Apr, 2021
een online lezing door Pieterjan Deckers.

Vikingen : de laatste barbaren?
Nieuwe inzichten over de laatste 'barbaren': een online lezing door Pieterjan Deckers.
donderdag 29 april, om 20u, zorgt bib Brakel voor een online lezing over de vikingen.
Inschrijven : https://brakel.bibliotheek.be/agenda/vikingen-de-laatste-barbaren
De Vikingen roepen bij iedereen beelden op: van de clichématige gehoornde plunderaars en onverschrokken zeevaarders, tot meer genuanceerde voorstellingen van een bloeiende economie en een rijke en kunstzinnige cultuur. Niettemin blijven ze nog al te vaak de ‘andere’, vertegenwoordigers van een verdwenen wereld, de laatste barbaren van het vroegmiddeleeuwse Europa.

vikingen 2
In recente jaren deden archeologen en andere wetenschappers talloze ontdekkingen die ons begrip van politiek, economie, religie, het dagelijkse leven in de Vikingperiode bijschaven en soms grondig op zijn kop zetten. In deze lezing zetten we een aantal van die nieuwe inzichten op een rij. Wat hebben archeologische opgravingen recent opgeleverd? Welke bijdrage leveren de natuurwetenschappen? En hoe kunnen we, vanuit die vaak erg gedetailleerde inzichten, een grote vraag beantwoorden: hoe kunnen we het Vikingfenomeen een plaats geven in de lange Europese geschiedenis?

Pieterjan Deckers is archeoloog aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek spitst zich toe op de materiële cultuur van middeleeuwse gemeenschappen rond de Noordzee, en de nauwe sociale en economische contacten die ze onderhielden. De voorbije jaren was hij betrokken bij opgravingen in Ribe, een belangrijke vroegmiddeleeuwse handelsplaats in Denemarken.

bib
Brakel
online
lezingen

BIB Brakel ON Line