07 Dec, 2021 to 14 Dec, 2021
Avansa - met mensen van binnen en buiten de muren

Filosofische ontmoetingen in de gevangenis
met mensen van binnen en buiten de muren
di 7 december '21 - di 14 december '21
18:00 - 20:30
Strafinrichting Oudenaarde
Bourgondiëstraat 6
9700 Oudenaarde
Standaardprijs: € 20
Tijdens het filosofiecafé de eerste bijeenkomst tasten we drie gespreksonderwerpen af: relaties, rechtvaardigheid en identiteit. Uiteindelijk onderzoeken we één filosofische vraag. Verwacht geen duidelijk antwoord. Het gaat om de denkoefening, het bewust worden van overtuigingen en redeneringen. We dagen je uit om zorgvuldig te formuleren, argumenteren, te luisteren en vragen te stellen. Alex Klijn zet aan tot nadenken door vragen te stellen en zorgt voor evenwicht tussen filosofische diepgang en ontspannen gesprek.

De tweede bijeenkomst gaan we opnieuw in op hetzelfde thema. Je maakt kennis met het denken van grote filosofen over de filosofische kwestie. De centrale idee wordt toegelicht en bediscussieerd. Er wordt nagedacht over de praktische relevantie ervan.

Burgers en gedetineerden nemen deel aan deze filosofische ontmoetingen.

Praktisch
Gelieve om 17u30 aanwezig te zijn. Je identiteitskaart wordt gecontroleerd, je wordt gescand en moet je gsm afgeven. Opgelet: als je een prothese hebt, medisch attest meebrengen!

cursussen
avansa
oudenaarde

Strafinrichting Oudenaarde
Bourgondiëstraat 6
9700 Oudenaarde