27 Sep, 2022
'vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg bij personen met dementie' door Marc Cool,

'vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg bij personen met dementie' door Marc Cool,
Praatcafé Dementie Zottegem
dinsdag 27 september om 19.00 uur in het Lokaal Dienstencentrum Zottegem (Arthur Gevaertlaan).
Een praatcafé dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Telkens wordt een ander onderwerp toegelicht door een ervaringsdeskundige. De ongedwongen sfeer in het café creëert tevens de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met andere lotgenoten. Dit is een gratis initiatief, iedereen is van harte welkom!

Tijdens het café op 27 september wil Marc Cool van Netwerk Levenseinde naast informatie ook tips aanreiken om dit ‘praten over later’ bespreekbaar te maken.”

“Vroegtijdige zorgplanning wil mensen betrekken bij keuzes en beslissingen over de wijze waarop ze de rest van hun leven willen doorbrengen. Bij mensen met dementie is deze vorm van zorgplanning niet evident: door cognitieve problemen hebben ze het moeilijk om hun voorkeur duidelijk te maken."

Inschrijven mag en kan online via de link op Praatcafedementie.be/waar/zottegem/ - telefonisch op het nummer 09 364 56 95 of
inschrijven https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9ZMNlEA9MoJwVL7MbCWew-Zod9Tc9...

lezingen
gezondheid
Zottegem

Lokaal Dienstencentrum Zottegem (Arthur Gevaertlaan).