10 Jan, 2022
Het stedelijk samenlevingsmodel onder druk

© Flickr.com - ysksmz (CC-BY-SA)
Welkom in het antropoceen: Drinkwaternood en stijgende zeespiegel
Het stedelijk samenlevingsmodel onder druk
ma 10 januari '22 19:30 - 21:30 Online - In uw kot
ma 17 januari '22 19:30 - 21:00 Online - In uw kot
Standaardprijs: € 10
Ooit waren steden het hoogtepunt van menselijke beschaving, vooral dankzij de beheersing van water. Vandaag zijn ze als het ware de ‘crisisbarometers’ van de grootschalige klimaatverandering. Terwijl overal het zeewater dramatisch stijgt, dreigt er tegelijk een nijpend tekort aan zoet drinkwater.
De eerste sessie is een inleidende lezing en de tweede sessie is een nabespreking waarbij deelnemers worden uitgenodigd om hun reflecties en perspectieven te delen.
In acht bijeenkomsten (telkens 1 inleidende lezing en een nabespreking) buigen we ons over deze thematiek en gaan we op zoek naar dieper inzicht en mogelijke antwoorden. Elke bijeenkomst is apart te volgen, maar je kan hier inschrijven voor de hele reeks : https://avansa-mzw.be/activiteiten/welkom-in-het-antropoceen-jaarreeks
elke bijeenkomst is ook apart te volgen. Ben je geïnteresseerd om de hele reeks te volgen, maar kan je een sessie niet bijwonen, dan kan je de online lezing gedurende 1 week herbekijken.

Praktisch
Inschrijvingen worden daags voordien afgesloten (23u55). Je ontvangt op dat moment een e-mail met de deelnamelink en het wachtwoord.
Neem vooraf onze tips voor een geslaagde videobabbel door via https://avansa-mzw.be/blog/videobellen-tips.

cursussen
avansa
online

ON LINE