31 Mar, 2022
Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei
Basiscursus - Natuur in je buurt! (Pajottenland)
Zin om de Pajotse plattelandsnatuur beter te leren kennen? Wil je graag meewerken aan natuur in het Pajottenland? Of heb je gewoon interesse voor natuur en landschap in het algemeen? Onze basisnatuurcursus dompelt je onder in de Pajotse boerennatuur. Je kan voor elk thema apart inschrijven of voor de volledige cursusreeks.

• Mijn tuin? Een natuurlijk paradijs!
Lezing van Bart Backaert: 31 maart 2022 van 19u30 tot 22u

• Graslanden en bermen
Theorie: woensdag 4 mei 2022 van 19u30 tot 22u
Praktijk: zaterdag 7 mei 2022 om 9u30

Locatie theorie en lezing: Dominicanessenklooster, H. Geeststraat 22-24, 1540 Herne
Locatie praktijk en excursies: Herne of andere Pajotse gemeente. De exacte locatie zal elke voorafgaande theorieles worden meegedeeld.
Deelname: 5 euro per thema of 20 euro voor de volledige reeks.

Met financiële steun van Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant en lokaal bestuur Herne. In samenwerking met vzw De Mark.

cursussen
herne

Dominicanessenklooster, H. Geeststraat 22-24, 1540 Herne