04 Sep, 2022
Natuurpunt Boven-Dender

Nazomer in de Boelaremeersen
zondag 04/09/2022 van 14u00 tot 17u00
parking tegenover de kerk van Schendelbeke Kerkborre,
In de Boelaremeersen vind je verschillende vegetatietypes: natte ruigten, grote zeggenvegetaties, rietvelden, valleibosjes en bloemrijke hooi- en weilanden. De beheerders leggen tijdens een wandeling van 6 km uit wat Natuurpunt doet om die in stand te houden en de kwaliteit ervan te verbeteren.

wandelen
natuurpunt
schendelbeke

parking tegenover de kerk van Schendelbeke Kerkborre,